2,517,340 SM Krediti
Nadogradnje

Pomoć

savjeti

Pretraživanje članaka pomoći

Možete brzo pronaći informaciju koju želite pretraživanjem naših članaka pomoći.

Samo upiši nekoliko ključnih riječi i klikni na tipku Traži.

Pretragom članaka pomoći jedino se pretražuje online pomoć.

Savjeti:

  • Pretraga prikazuje samo članke u kojima se nalaze svi vaši traženi pojmovi.
  • koristi što manje riječi.
  • Ne koristi kompletne rečenice.
  • Pretraga nije osjetljiva na velika i mala slova

Primjeri:

  1. Da bi saznali više o tržištu transfera, utipkajte: Transferi
  2. Da biste naučili kako kupiti slobodnog igrača, utipkajte: slobodni igrači
  3. Da biste naučili kako dodati novi klub, utipkajte: dodaj novi klub